Personuppgiftspolicy

Hantera köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt köp på Webbplatsen, t.ex. för att lagra artiklar i varukorgen, administrera betalning och leverera beställda varor. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet.

Uppgifter  Laglig grund för behandlingen 
 • Identitetsuppgifter, namn.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
 • Orderuppgifter, t.ex. artiklar och belopp
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller en längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet och den lagstadgade tiden enligt bokföringslagen.

Besvara förfrågningar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att besvara förfrågningar från dig t.ex. när du kontaktar kundservice.

Uppgifter  Laglig grund för behandlingen 
 • Identitetsuppgifter, namn.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
 • Uppgift om förfrågan
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte, den lagstadgade tiden enligt bokföringslagen.

Tillhandahålla nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev i butiken behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla vårt nyhetsbrev. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett mail till info@bergogranboms.se för avanmälan.

Uppgifter  Laglig grund för behandlingen 
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla vårt nyhetsbrev.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte och till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet eller invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Uppfylla lagliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla lagliga skyldigheter som Berg & Granboms har, t.ex. för att uppfylla redovisnings- och bokföringskrav.

Uppgifter  Laglig grund för behandlingen 
 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

Kommunikation vid oavslutat köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig vid ett oavslutat köp, t.ex. för att skicka meddelande till dig om de varor som du har sparat i din varukorg. Genom att lämna din e-postadress till oss ger du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra varor och tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom skicka ett mail till info@bergogranboms.se.

Uppgifter  Laglig grund för behandlingen 
 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Uppgift om förfrågan
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring till dig.
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller en längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet och den lagstadgade tiden enligt bokföringslagen.

Försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera ett krav eller en rättsprocess.

Uppgifter  Laglig grund för behandlingen 
 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk
Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller en längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet och den lagstadgade tiden enligt bokföringslagen.